tel (22) 631 88 97

Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ODPADY MEDYCZNE

strzykawki

Odpady medyczne to – idąc za definicją ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. – odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny Ważne jest ich odpowiednie magazynowanie, transportowanie oraz utylizowanie – w innym przypadku mogą bezpośrednio zagrażać życiu i zdrowiu ludzi oraz zwierząt, a także wpływać na poprawne funkcjonowanie ekosystemu.

Ze względu na zagrożenie dla człowieka lub innych żywych organizmów odpady medyczne dzielimy na 3 grupy:

  • czerwone opakowania – odpady zakaźne – substancje zawierające żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby człowieka lub innych żywych organizmów. Są to odpady potencjalnie niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka - mowa o częściach ciała, organach, fiolkach, opatrunkach z materiału lub gipsu, oraz innych elementach/przedmiotach, co do których wiadomo lub istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia że zostały zanieczyszczone żywymi drobnoustrojami lub ich toksynami;
  • żółte opakowania - odpady niebezpieczne inne niż zakaźne – wszelkiego rodzaju chemikalia lub odczynniki zawierające substancję niebezpieczne, leki lub pozostałości po lekach cytotoksycznych lub cytostatycznych, czy resztkach amalgamatu stomatologicznego;
  • pozostałe kolory opakowań – odpady inne niż niebezpieczne – narzędzia chirurgiczne oraz zabiegowe, opatrunki, materiały gipsowe, pieluchy itp.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 5.10.2017 r. odpady medyczne należy gromadzić w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub workach w kolorze dostosowanym do właściwości/zagrożeń jakie ze sobą niosą, wytrzymałych i odpornych na działanie wilgoci lub środków chemicznych. Na tym etapie należy je też odpowiednio magazynować do czasu odbioru, uwzględniając ich właściwości oraz sposób unieszkodliwienia. Po spakowaniu do pojemników lub worków należy umieścić je w przeznaczonym do tego pomieszczeniu. Ponadto każdy pojemnik lub worek powinien posiadać oznakowanie z informacjami o kodzie odpadów w nim przechowywanym; nazwie wytwórcy odpadów; numerze REGON, numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), wraz z podaniem organu rejestrowego; dacie i godzinie otwarcia; dacie i godzinie zamknięcia.

W przypadku wysoce zakaźnych odpadów medycznych, pojemnik oznacza się dodatkowo znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) oraz umieszczonym poniżej napisem „MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”

Jako EkoEuropa zajmujemy się utylizacją odpadów medycznych na terenie całego kraju, w szczególności w województwie mazowieckim.

 

strzykawki 1

Odbiór i wywóz odpadów medycznych

Jeśli jesteś związany ze środowiskiem medycznym, kosmetycznym, fryzjerskim, bądź opiekuńczym, to zapewne potrzebujesz naszej pomocy w zakresie odbioru i wywozu odpadów medycznych. W tym celu przekażemy odpowiednie informację oraz pojemniki do przechowywania odpadów w prawidłowy sposób. W określonym terminie odbierzemy je i utylizujemy według norm określonych w ustawie. Odbiorem, przechowywaniem, wywozem i utylizacją odpadów medycznych mogą zajmować się tylko firmy posiadające do tego uprawnienia, zgody i spełniające określone warunki.

Mamy wszystkie niezbędne pozwolenia do prowadzenia tego typu działalności. Dodatkowo dysponujemy odpowiednim sprzętem i doświadczeniem. Działamy kompleksowo oferując odbiór, transport i utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto zaopatrujemy współpracujące z nami podmioty w specjalne opakowania do segregacji odpadów medycznych. Zawsze też chętnie udzielamy wszelkich wskazówek dotyczących tego w jaki sposób przechowywać odpady medyczne do momentu kiedy zostaną przez nas odebrane.

 

Utylizacja odpadów medycznych

Utylizacja odpadów niebezpiecznych i medycznych to najistotniejszy krok, zapewniający bezpieczeństwo środowisku.

W naszej firmie najczęściej decydujemy się na utylizację choć część odpadów medycznych staramy się podać recyclingowi – są to odpady inne niż niebezpieczne.

Korzystając z naszych usług, masz pewność profesjonalizmu oraz tego, że każdy etap utylizacji odpadów medycznych zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w sposób bezpieczny dla środowiska. Mamy duże doświadczenie oraz wiedzę niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia transportu, jak i późniejszego unieszkodliwienia/zagospodarowania odebranych odpadów. Chętnie udzielimy wszelkich informacji dotyczących odpowiedniego przygotowaniem odpadów odbioru oraz ich magazynowania. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.