tel (22) 631 88 97

Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ODPADY ZAKAŹNE

samochód do utylizacji

Odpady zakaźne to odpady niebezpieczne. Zawierają one żywe mikroorganizmy oraz pozostałości, z którymi kontakt niesie za sobą ryzyko chorób. Wiąże się to z aktywnymi drobnoustrojami lub toksynami, które w dalszym ciągu mogą znajdować się na powierzchni materiałów.

Mowa m.in.:

 • częściach ciała oraz organach;
 • opatrunki materiałowe lub gipsowe zanieczyszczone tkanką np., krwią;
 • fiolkach po krwi lub wymazach;
 • igły;
 • wenflony
 • zainfekowanych materiałach;
 • produktach mających kontakt z pacjentami cierpiącymi na choroby zakaźne.

  

toczenie beczki

Jak należy magazynować odpady zakaźne?

Odpady zakaźne wymagają szczególnego postępowania. Do momentu odebrania ich do utylizacji należy zebrać je w miejscu ich powstawania oraz zapakować do specjalnych pojemników lub worków z foli poliuretanowej w czerwonym kolorze, które będą wytrzymałe oraz odporne na działanie czynników zewnętrznych. Również ważny jest ich czas magazynowania. Wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* może odbywać się tylko w temperaturze do 10 °C w czasie nie dłuższym niż 72 godziny. Pozostałe odpady medyczne o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82* mogą być wstępnie magazynowane w temperaturze do 18ºC, z tym że od 10ºC do 18ºC może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10ºC – nie dłużej niż 30 dni. Ponadto odpady zakaźne powinny być poddane procesom unieszkodliwienia poprzez spalanie.

Systematyczne wywożenie odpadów niosących ryzyko zakażenia jest bardzo ważne, podobnie jak ich przechowywanie według ściśle określonych zasad.

Wyróżniamy 3 grupy odpadów medycznych:

 • zakaźne
 • niebezpieczne
 • inne niż niebezpieczne

 

Jak pakować odpady zakaźne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z października 2017 roku wszystkie odpady zakaźne należy zbierać do jednorazowych worków lub pojemników. Worki na odpady medyczne powinny być wyprodukowane z folii polietylenowej – materiał ten jest odporny na działanie wilgoci oraz środków chemicznych. Właściwości te sprawiają, że umieszczone w nich odpady nie stanowią zagrożenia.

Odpady medyczne, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej koloru czerwonego.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku odpadów zakaźnych o ostrych krawędziach – należy je umieszczać w odpowiednio przygotowanych do tego sztywnych pojemnikach również koloru czerwonego, które zapewniają bezpieczne przechowywanie bez obaw o zakażenie. Takie pojemniki znajdują się w ofercie naszej firmy – w razie chęci nabycia zapraszamy do kontaktu.

Do momentu odebrania odpadów zakaźnych musza być one magazynowane w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu:

 • posiadającym oddzielne wejście;
 • zabezpieczonym przed osobami nieupoważnionymi;
 • zabezpieczonym przed: owadami, gryzoniami i pozostałymi zwierzętami;

Przed przekazaniem do odbioru odpady zakaźne należy także odpowiednio oznaczyć. Na każdym worku lub pojemniku powinny znaleźć się takie informacje, jak:

 • kod odpadów;
 • nazwa wytwórcy odpadów;
 • numer REGON,
 • numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), wraz z podaniem organu rejestrowego;
 • data i godzina otwarcia;
 • data i godzina zamknięcia
 • W przypadku wysoce zakaźnych odpadów medycznych, pojemnik oznacza się dodatkowo znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) oraz umieszczonym poniżej napisem „MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”

Wszystkie powyższe informacje są niezmiernie ważne dla prawidłowego postępowania z odpadami, a także dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

Podobnie jest ze sposobem przechowywania, które powinno odbywać się w temperaturze Wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* może odbywać się tylko w temperaturze do 10 °C w czasie nie dłuższym niż 72 godziny. Pozostałe odpady medyczne o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82* mogą być wstępnie magazynowane w temperaturze do 18ºC, z tym że od 10ºC do 18ºC może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10ºC – nie dłużej niż 30 dni.

 

Utylizacja odpadów zakaźnych

Utylizacja odpadów zakaźnych /niebezpiecznych/ wymaga szczególnego postępowania. Tego typu odpady powinny być odpowiednio przechowywane w pojemnikach lub workach poliuretanowych, które będą odporne na różne czynniki zewnętrzne, np. wilgoć, temperaturę czy środki mechaniczne mogące je uszkodzić. Obowiązkiem wszystkich wytwórców odpadów medycznych jest systematyczne magazynowanie, opisywanie oraz przetransportowanie odpadów zakaźnych. Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo należy je w szczególny sposób magazynować, a następnie bezpiecznie przewieźć i zutylizować.

EkoEuropa Energy w sposób kompleksowy zajmuje się odpadami zakaźnymi. Współpracując z nami, nie musisz martwić się o wywóz czy utylizację tego rodzaju pozostałości. Do momentu odebrania przez nas odpadów zakaźnych należy je magazynować w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu – z oddzielnym wejściem i zabezpieczeniem przed dostaniem się do niego osób niepożądanych.

Następnie, podobnie jak robimy to z odpadami niebezpiecznymi przewozimy je do specjalnie przystosowanej spalarni, gdzie poprzez termiczne przekształcenie następuje ich utylizacja.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.