Transport odpadów niebezpiecznych od firm i instytucji

Transport odpadów niebezpiecznych od firm Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nakazuje się w pierwszej kolejności zagospodarowywanie odpadów w miejscu ich powstawania. Szczegółowe sposoby postępowania nakładają liczne ograniczenia co do swobody przemieszczania odpadów. Jednak ze względu na fundamentalny cel jakim jest ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska transport odpadów niebezpiecznych od firm staje się nieuchronny. Ma to miejsce w przypadku, gdy zachodzi konieczność dostarczenia odpadów z miejsca powstania do miejsc, w których mogą być bezpiecznie składowane, utylizowane lub przetwarzane. Ponadto istnieje duża grupa odpadów sklasyfikowana jako odpady niebezpieczne, które mogą powodować dodatkowe zagrożenie podczas transportu.

Dlatego transport odpadów niebezpiecznych wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności?

W większości regulowany jest on przez przepisy międzynarodowej umowy ADR. Oznacza to dodatkowe obowiązki związane z uporządkowaniem, znakowaniem i zabezpieczaniem przewożonych materiałów. Jednak sporo trudności może przysporzyć odpowiednia interpretacja przepisów ADR i ustaw odnoszących się do odpadów niebezpiecznych, obowiązujących w Polsce. Zastosowane jest bowiem w nich to samo nazewnictwo dla określenia całkowicie różnych zjawisk. A podejmowane przez firmy działania muszą być przecież zgodne z prawem. Niezbędna jest więc rzetelna znajomość wszystkich zagadnień z zakresu omawianego tematu.

Gdy już wszystkie wykonane czynności dotyczące odpowiedniego i bezpiecznego przechowywania, oznakowania, opisania będą spójne z przepisami pozostaje jeszcze kwestia transportu. I tutaj pojawiają się kolejne rygorystyczne wytyczne minimalizujące wszelkie niebezpieczeństwa. Transport odpadów niebezpiecznych musi odbyć się specjalnie skonstruowanymi pojazdami, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować przewożone odpady. Podmioty gospodarcze najczęściej nie są wstanie we własnym zakresie pojąć i spełnić wszystkich wymogów gospodarowania odpadami.

Transport odpadów niebezpiecznych Idealnym rozwiązaniem tych zawiłości jest podjęcie współpracy z firmą EkoEuropa Energy Sp. z o.o. Jest to firma posiadająca zespół wykwalifikowanych specjalistów, posiadających gruntowną wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu odpadami. Zapewniamy kompleksowe doradztwo i usługi już od momentu pierwszego kontaktu. Działamy zgodnie z wymogami ustawodawstwa polskiego i posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia, uprawniające naszą firmę do odbioru, transportu i zbierania odpadów medycznych, weterynaryjnych i przemysłowych na terenie całej Polski. Skontaktuj się z nami już dziś.

Facebook

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na portalu facebook.

pojemniki na odpady

Oferujemy pojemniki, które są odporne na przekłucie, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne i wygodne zbieranie odpadów.

Pojemniki na odpady Pojemniki na odpady

ZGŁOŚ ODBIÓR ODPADÓW

Poprzez formularz na stronie możesz w łatwy sposób zgłosić odbiór odpadów.

Nasz adres

EkoEuropa Energy Sp. z o.o.
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59a lok. 1324
Adres do korespondencji:
ul. Ząbkowska 23/25 lok. U-10
03-736 Warszawa
tel. (22) 631 88 97
NIP: 527-26-32-018
REGON: 141749935

e-mail: info@ekoeuropa.pl