Odpady zakaźne

Odpady zakaźne Odpady zakaźne - to odpady zawierające żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby człowieka lub innych żywych organizmów. Mogą one stanowić poważne zagrożenie epidemiczne, ponieważ niektóre patogeny są zdolne przetrwać na powierzchniach nieożywionych do kilkunastu miesięcy. Stosowanie zasad bezpiecznego postępowania z odpadami może w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko przeniesienia zakażenia.

W klasyfikacji odpadów ujętej w katalogu odpadów (Dz.U. 2012 poz. 1923), odpady zakaźne należą do odpadów medycznych i weterynaryjnych. Wobec tego do odpadów zakaźnych zaliczamy:

 • zużyte materiały opatrunkowe,
 • tkanki ludzkie, organy, krew oraz jej produkty; materiały zakażone krwią,
 • materiały i sprzęt jednorazowego użytku, który pozostawał w kontakcie z zakażonym pacjentem, wydzielinami i wydalinami stanowiącymi potencjalne ryzyko zakażenia, np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady,
 • odpady z oddziałów zakaźnych, np. zużyte strzykawki, igły, rękawice jednorazowe,
 • pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych,
 • preparaty biologiczne, w tym aktywne szczepionki; kultury laboratoryjne, itp. ,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2061) określało restrykcyjne zasady zbierania, oznakowania, magazynowania, usuwania i unieszkodliwiania odpadów zakaźnych. Obecnie ww. Rozporządzenie jest uchylone. Ministestwo Zdrowia oraz Ministerstwo Środowiska są na etapie przygotowywania nowegp rozporządzenia. Co do unieszkodliwiania odpadów zakaźnych stosuje się zapisy ustawy oraz dobre praktyki. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że niektóre patogeny są w stanie przetrwać na powierzchniach nieożywionych do kilkunastu miesięcy, a w sprzyjających warunkach może dojść do ich namnażania. Dlatego nieunieszkodliwione zakaźne odpady medyczne mogą stanowić poważne zagrożenie epidemiczne.

  Odbieramy odpady zakaźne W Polsce zgodnie z rozporządzeniem istnieje kilka dopuszczalnych sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Dopuszcza się łączne stosowanie dwóch lub więcej metod. Pomimo dopuszczenia przez Ministra Zdrowia w 2002 roku metod unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych, to jednak poprawka do ustawy o odpadach z 2005 roku, stanowi, że jedyną metodą unieszkodliwiana tego rodzaju odpadów jest spalanie. Zakłada się, że wszystkie inne metody to działania pośrednie przed spalaniem.

  Specjalistą z zakresu gospodarki odpadami jest firma EKO-Europa Sp. z o.o. . Pracujemy zgodnie z wymogami prawnymi i posiadamy wszystkie zezwolenia. Oferujemy kompleksową obsługę oraz nadzór wykwalifikowanej kadry. Działamy na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.

Facebook

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na portalu facebook.

pojemniki na odpady

Oferujemy pojemniki, które są odporne na przekłucie, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne i wygodne zbieranie odpadów.

Pojemniki na odpady Pojemniki na odpady

ZGŁOŚ ODBIÓR ODPADÓW

Poprzez formularz na stronie możesz w łatwy sposób zgłosić odbiór odpadów.

Nasz adres

EkoEuropa Energy Sp. z o.o.
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59a lok. 1324
Adres do korespondencji:
ul. Ząbkowska 23/25 lok. U-10
03-736 Warszawa
tel. (22) 631 88 97
NIP: 527-26-32-018
REGON: 141749935

e-mail: info@ekoeuropa.pl