Odpady medyczne

Odpady medyczne Odpady medyczne [zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.)] to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

W związku z powyższym odpady medyczne to odpady powstające podczas diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, jednak są to także substancje i przedmioty, które nie spełniają wymagań technicznych, przez co stanowią zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia lub życia ludzi.

Rozporządzenia:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 20014 r. w sprawie katalogu odpadów określono katalog zawierający grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody wraz z listą odpadów niebezpiecznych oraz sposób ich klasyfikowania. Odpady podzielono w zależności od źródła powstawania na 20 grup, do grupy 18 zakwalifikowano odpady medyczne i weterynaryjne z wyszczególnieniem odpadów zwanych zakaźnymi, specjalnymi i pozostałymi.

Do odpadów medycznych i weterynaryjnych zakaźnych zaliczamy między innymi:

 • zużyte opatrunki i tampony,
 • krew oraz jej produkty,
 • materiały zakażone krwią,
 • materiały i sprzęt jednorazowego użytku, który pozostawał w kontakcie z zakażonym pacjentem, wydzielinami i wydalinami stanowiącymi potencjalne ryzyko zakażenia, np. zanieczyszczone naczynia, odpady z operacji/zabiegów (obłożenia, opatrunki, bandaże, gaziki)
 • odpady z oddziałów zakaźnych, w tym resztki żywności,
 • preparaty biologiczne, w tym aktywne szczepionki,
 • kultury laboratoryjne, itd.

Odpady medyczne wytwarzane są w zakładach opieki zdrowotnej, do których należą między innymi:

 • przychodnie,
 • urzędy lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • banki krwi,
 • szpitale / kliniki weterynaryjne,
 • ośrodki badawcze,
 • laboratoria,
 • salony tatuażu,
 • salony fryzjerskie i kosmetyczne,
 • domy pomocy społecznej

Do odpadów medycznych i weterynaryjnych specjalnych zaliczamy między innymi:

 • szpitale,
 • pozostałości cytostatyków,
 • niektóre środki farmaceutyczne,
 • odczynniki i błony fotograficzne,
 • baterie,
 • świetlówki,
 • oleje,
 • niektóre odczynniki chemiczne,
 • substancje radioaktywne.

Odpady medyczne warszawa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.), określa zasady gospodarowania odpadami medycznymi w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska. Przede wszystkim zakazuje poddawania odzyskowi zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz zakazuje unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w inny sposób niż spalanie w spalarniach odpadów. Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów medycznych zostały przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2061).

Kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepisami usługi usuwania odpadów medycznych gwarantuje firma EkoEuropa Energy Sp. z o.o. Zapewniamy pełną obsługę z zakresu gospodarki odpadami dostarczamy stosowne opakowania i pojemniki konieczne do gromadzenia odpadów medycznych, następnie odbieramy je z miejsca wskazanego przez klienta i transportujemy specjalistycznymi pojazdami zgodnie z wymogami ADR oraz magazynujemy, celem dalszego przetwarzania. Działamy zarówno na terenie Warszawy jak i w całym kraju. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z nami.

Facebook

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na portalu facebook.

pojemniki na odpady

Oferujemy pojemniki, które są odporne na przekłucie, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne i wygodne zbieranie odpadów.

Pojemniki na odpady Pojemniki na odpady

ZGŁOŚ ODBIÓR ODPADÓW

Poprzez formularz na stronie możesz w łatwy sposób zgłosić odbiór odpadów.

Nasz adres

EkoEuropa Energy Sp. z o.o.
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59a lok. 1324
Adres do korespondencji:
ul. Ząbkowska 23/25 lok. U-10
03-736 Warszawa
tel. (22) 631 88 97
NIP: 527-26-32-018
REGON: 141749935

e-mail: info@ekoeuropa.pl